2821050565 6972869988 Πλατεία Ελευθερίας 2, Χανιά drmaringr@hotmail.com
hero image

 

     
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μαρινάκης Μιχαήλ - Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος, Χανιά, Κρήτη
 
     
 

Οι βιοχημικές εξετάσεις είναι ουσιώδεις για την άμεση αξιολόγηση της λειτουργίας του οργανισμού, καθώς ελέγχουν τη λειτουργία του ήπατος, των νεφρών, της καρδιάς, το λιπαίμικο προφίλ και την ανοχή στη γλυκόζη. Εάν σκοπεύετε να υποβληθείτε σε αυτές τις εξετάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την απαιτούμενη προετοιμασία ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης. Οι βιοχημικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

  • Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, τρανσαμινάσες, αλβουμίνη, αμυλάση, LDH, γ-GT, ALP, κρεατινίνη, ουρία, χολερυθρίνη κ.ά.
  • Διάγνωση και παρακολούθηση διαβήτη καμπύλη σακχάρου, μέτρηση HBA1C γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης 
  • Δείκτες καρδιακής λειτουργίας CK-MB,τροπονίνη, διγοξίνη
  • Δείκτες ηπατικής λειτουργίας τρανσαμινάσες, ALP, γGT, LDH, 5NU
  • Δείκτες νεφρικής λειτουργίας κρεατινίνη, ουρία, ουρικό οξύ, κάθαρση κρεατινίνης
  • Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών K, Na, Ca
  • Διερεύνηση αναιμίας προσδιορισμός φερριτίνης, φυλλικού οξέος, βιταμίνης B12, TIBC
  • Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων Cu όρου, ούρων και σπέρματος, Pb, Se,  Mg, N ούρων
  • Εξετάσεις ούρων 24h Mg, Phos, TP, UA, Ur, Ca, Crea, clearance Crea