2821050565 6972869988 Πλατεία Ελευθερίας 2, Χανιά drmaringr@hotmail.com
hero image

 

 

     
  ΤΜΗΜΑ ΠΗΞΗΣ
Μαρινάκης Μιχαήλ - Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος, Χανιά, Κρήτη
 
     
 

Στο τμήμα Πηκτικότητας και Θρομβοφιλίας διενεργούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για τον έλεγχο της αιμόστασης. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μηχανισμών που προκαλούν την πήξη του αίματος και την επούλωση τραυμάτων. Συγκεκριμένα, η μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης (PT) και της μερικής θρομβοπλαστίνης (APΤΤ) είναι απαραίτητη για την κατάλληλη ρύθμιση της αντιπηκτικής θεραπείας. Επιπλέον, η μέτρηση των παραγόντων πήξης μπορεί να απαιτηθεί σε περιπτώσεις αδιευκρίνιστων παρατεταμένων χρόνων πήξης. Αυτές οι εξετάσεις είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνική και εμπειρία.

Στις εξετάσεις ελέγχου Πηκτικότητας και Θρομβοφιλίας περιλαμβάνονται:

 • Χρόνος προθρομβίνης PT/INR
 • Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης APTT 
 • Ινωδογόνο (FIB)
 • Διμερή ινώδους (D-dimers) 
 • Δραστικότητα ηπαρίνης (Anti – Xa)
 • Αντιθρομβίνη III 
 • Πρωτεΐνη C 
 • Πρωτεΐνη S 
 • Αντιπηκτικό λύκου (LA)
 • APC resistance  
 • Παράγοντες πήξης-δραστικότητα