2821050565 6972869988 Πλατεία Ελευθερίας 2, Χανιά drmaringr@hotmail.com
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | Μικροβιολογικό Εργαστήριο Χανιά

Στο μικροβιολογικό εργαστήριό μας που βρίσκετε στα Χανιά Κρήτης, με τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτών, πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις όπως:
 
 
 
   Αιματολογικές εξετάσεις
  Ορολογικές εξετάσεις
  Ηλεκτροφορήσεις- Ανοσοηλεκτροφορήσεις
  Εξετάσεις πηκτικότητας
  Νεοπλασματικοί δείκτες
  Αλλεργιογόνα
  Εξετάσεις Σπέρματος
  CHECK UP
  Βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων
  Ανοσολογικές εξετάσεις
  Ορμονολογικές εξετάσεις
  Καλλιέργειες
  Επίπεδα φαρμάκων
​​​​​​​  Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμιακών ανωμαλιών και βλαβών
​​​​​​​  Έλεγχος γονιμότητας

 

 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

το μικροβιολογικό εργαστήριο μας στα Χανιά της Κρήτη για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αιματολογικής, βιοχημικής και ανοσολογικής εξέτασης επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.